Jump to content

thingman

Members
 • Posts

  3318
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by thingman

 1. Welnee, dat is een invulling van jou zelf. Business as usual. Vergeet maar niet dat ik nog nooit uit mezelf hierover ben begonnen op dit forum. Ik reageerde hier gewoon op andermans opmerking in dit topic. Voorts heb ik zelf nog nooit over "ideale maten" gesproken. Wat ook logisch is. "Ideale maten" (zoals in "gulden snede") bestaan namelijk niet. Er bestaat echter wel een veelheid aan ideale afmetingsverhoudingen en wel binnen zeer ruime grenzen en inhouden. Het standpunt dat ik aanhang is vrij simpel: probeer alle parameters rondom geluidsweergave zo goed mogelijk op orde te hebben binnen de gegeven mogelijkheden. Afmetingsverhoudingen kunnen inderdaad zelden worden geoptimaliseerd, maar ALS het wel kan is het een parameter die zoden aan de dijk zet.
 2. De afmetingsverhoudingen (l x b x h) zijn bepalend voor de verdeling van ruimteresonanties over de lage frequentieband van 20 tot 300 Hz. In een ruimte van bijv. 60 kuub die over goede afmetingsverhoudingen beschikt, komen theoretisch evenveel ruimteresonanties voor als in een 60 kuub ruimte met ongunstige afmetingsverhoudingen. In de goede ruimte zijn die resonanties (staande golven) mooi gelijkmatig verdeeld over de frequentieband van 20 tot 300 Hz, maar in een slechte ruimte is die verdeling ongelijkmatig. Ongunstig betekent in de praktijk dat een clustertje ruimteresonanties vlak bij elkaar ligt binnen een klein frequentiegebiedje, gevolgd door een 'leeg' gebied zonder staande golven, en dan een eindje verder weer een clustergebied en weer een leeg gebied. Enzovoorts. Het is de evenredige verdeling van ruimteresonanties die, in combinatie met een goede opstelling van luidsprekers en luisterplaats, kan zorgen voor die felbegeerde puike laagweergave. Het fenomeen heeft dus niets te maken met het aantal ruimteresonanties, want dat aantal is weer gekoppeld aan de inhoud van een ruimte. Grote ruimtes hebben uit de aard der zaak veel meer staande golven dan kleine ruimtes, wat die laatste vaak juist problematisch kan maken in het sublaag onder 60Hz omdat er slechts een paar geïsoleerd liggende ruimteresonanties voorkomen en van een gelijkmatige verdeling al gauw geen sprake kan zijn. Lengte, breedte en hoogte hebben in principe een even groot gewicht in het geheel. Elk van de drie dimensies is namelijk in staat om afmetingsverhoudingen ten goede of ten kwade te keren.
 3. Als je niet kunt wat je wilt moet je willen wat je kunt.
 4. Dat kan wel kloppen met zo'n link...
 5. Na de Acoustats heeft Jerry nog een set Apogees (Stage) van mij overgenomen, dus die kan hij daar best wel hebben gehoord. Tussen de Acoustats en de Apogees in zat nog een andere (dynamische) luidspreker.
 6. thingman

  Spatial

  Natuurlijk kun je bij schuine wanden geen staande golven opbouwen. Dat is eigenlijk de ultieme niet-parallelle wandconstructie. Alleen is er meer... zulke ruimtes hebben wel weer nadelen voor de opbouw van een overtuigend ruimtelijk beeld, hoe je de boel verder ook opstelt tov die schuine wanden. Ze zorgen voor convergentie in het ruimtelijk beeld. Ze bundelen (versmallen) het geluidsveld enigszins. Overigens is dat wel een compromis waarmee heel wat beter te leven valt als met staande golven. Dan rest er niets anders dan beter matchende speakers te gaan zoeken.
 7. Het verschil tussen absorptie (demping) en diffusie (verstrooiing, ordening) is echter cruciaal: Diffusie neemt geen akoestische energie weg uit de ruimte, maar ordent deze. Demping neemt akoestische energie weg. Demping veroorzaakt dus een vorm van kleuring, aangezien dat wat er naartoe gaat geheel anders is als dat wat ervan terugkomt. Ergo: kleuring. Daarom kun je beter geen demping toepassen in strategische reflectiezones, maar wel overal elders waar het uiteraard heilzaam werk kan doen.
 8. Looptijdverschillen maken het verschil. Niet zozeer de hoeveelheid akoestische energie (die verandert niet heel veel), maar het moment waarop de achterwaarts afgestraalde golf zich mengt met de voorwaartse.
 9. Ja dat zou kunnen. Zo'n veranderende luidsprekeropstelling was de reden dat ik laatst voorstelde om de configuratie verschuifbaar te houden. Mooi project, inderdaad! Je moet er maar de ruimte voor hebben...
 10. In welk frequentiegebied schat jij dat die millimeter- tot centimeterverschillen tussen golflengtes tot uiting komen? En zou dat een bruikbaar effect met zich meebrengen, of zouden niet-parallelle wanden in de praktijk eerder in decimeters tot meters tot uiting komen, en dan van invloed zijn op laag en midlaag?
 11. Ja, typo verbeterd... Natuurlijk geen absorptie achter een dipool aanbrengen, maar toch zeker niet in het deel midden achter de speakers. Ja, dat kan een optie zijn. Het is ook logisch: absorptie doet in principe overal in de ruimte zijn goede werk, maar diffusie slechts op een aantal strategische plekken.
 12. Het enige dat ik aan de theoretische overwegingen wil toevoegen: hee geen absorptie op je voorwand! Diffusie vanaf het centrale deel naar buiten toe, aaneengesloten. Typo verbeterd...
 13. Het klopt wel wat Hans en jij hier zeggen, maar het is niet echt nodig om het spannender te maken dan het is. Diffusers worden weleens afgehangen met enkele cm ruimte tussen de panelen, wat ook geen problemen geeft. Optisch is het inderdaad mooier om een vlakke voorzijde te hebben.
 14. Voor wat betreft gelijke of ongelijke voorkanten kan ik putten uit slechts weinig eigen- of gebruikerservaringen. Ik denk niet dat het heel spannend is wat je verkiest te doen. Ik heb zelf een lichte voorkeur voor gelijke voorkanten, optisch gezien, maar kan me voorstellen dat ik het ook niet zou doen. Maak er geen halszaak van!
 15. Het is inderdaad een goed moment om iets af te spreken na toepassing van alle diffusers. Zoals gezegd, mail maar als je zover bent. Dit lijkt me een interessant project en ik kom graag luisteren en mijn visie delen. Een afstand vanaf de vloer van 35 cm is uitstekend. Alles onder 30 cm is in principe niet zo spannend. De zijwandophanging is in principe ook okee lijkt me. Wanneer je een haaklat zou gebruiken (en misschien ook met je alternatieve systeem met alu strips) zou het mogelijk zijn om te schuiven. Dat is juist een voordeel van een dergelijke ophanging. De haaklat is dan dus langer dan nodig om flexibiliteit mogelijk te maken in de afstanden, maar de diffusers hangen gewoon los en zijn verschuifbaar.
 16. Ow, da's tamelijk vlakbij Den Bosch... ik kom graag een keer je kant op om e.e.a. te beluisteren en evt. aanvullend advies te geven als er nog ruimte voor is. Ik zou me om de galmtijd zelf weinig zorgen maken, ook niet over het lichte oplopen in het middengebied. Moest het nodig zijn, dan bestaat er dempmateriaal dat alleen het middengebied aanpakt en het midhoog en hoog met rust laat. Stuur me maar een bericht als je zover bent, dan spreken we wat af.
 17. Ja hoor, stuur die tekeningen maar. Ik kan ze eventueel aan de documentatie toevoegen. Luidsprekers en muren die verdwijnen om plaats te maken voor een 3D podium, groot of klein. Voor zo'n "final frontier" doen we het allemaal, niet dan? Dat je de boel zo in stappen hebt uitgebouwd is een groot voordeel, omdat het je een leerervaring geeft die precies laat horen wat ik ook al beschrijf over dit fenomeen. De voorwand is altijd de wand met de meeste impact en alleen al die behandelen is een grote sprong. Maar door ook zijwanden, achterwand en / of plafond strategisch mee te nemen wordt het losstaande geluidsbeeld met elke stap wat groter en ruimer. Ik geloof dat een RT-60 van 0,6 seconde nogal ideaal is. Dat is niet lang en ook volgt het dan een optimale curve indien alles boven 400-500Hz zo tussen 0,35 en 0,5 seconde ligt. Het laag mag best iets langer zijn; hoeft niet per se gelijkgetrokken te worden met midden en midhoog. Als je echter probleemfrequenties ervaart (die er niet met een RT-meting uit komen) kun je daar eventueel afgestemde basstraps op maken. op voorwaarde dat het geen heel grote problemen betreft. Er zou 0,1 seconde van het algehele laag af mogen worden gesnoept, maar volgens mij betekent dat niet het verschil tussen goed en slecht. Misschien bereik je met optimalisatie van de opstelling, als alles eenmaal afgerond is qua diffusie, meer of alles! Het is mijn ervaring dat je, na implementatie van zo'n diffuserconfiguratie, je opstelling opnieuw onder de loep zou mogen nemen. Alles is anders; het geluidsveld in de ruimte is volkomen gewijzigd (geordend) met diffusie en het zou zowel kunnen dat de speakers verder naar achteren of juist naar voren net wat beter presteren. Ik zou wel wat experimenteren, juist ook voor de laagweergave! Ik heb geloof ik niet meegekregen in welke omgeving jij woont, maar ik ben wel benieuwd naar de ruimte straks. Waar ongeveer woont je huis?
 18. Dat is inderdaad heel goed. Die lakdraagfolie bespaart je in elk geval heel veel werk bij een goede grondlaag. Ik heb het ook regelmatig gebruikt en het resultaat ervan is dat het zich, voor wat betreft het sonische aspect, gedraagt als een volwaardige laklaag. Je resultaat van dit moment zal dus niet heel veel meer veranderen door aflakken, behalve natuurlijk in optische zin!
 19. Goed om datgene te lezen wat 99% van de nieuwe gebruikers eerder ook heeft ervaren. Met name het op zijn plek vallen van laag en midlaag kan onverwacht en spectaculair zijn, en ik maak uit je verhaal op dat het hier ook gebeurt. Je hebt dan ook een behoorlijk complete configuratie gemaakt; een resultaat als dit kon moeilijk uitblijven... Ik raad je overigens ten zeerste af om deze grote diffusers aan twee ophangpunten te gaan monteren, zoals een schroef in een hoekpunt van de achterwand. Niet doen! Gebruik inderdaad haaklatten en neem dan 15 of 18 mm als je de 12 mm versie niet vertrouwd waar ik altijd mee heb gewerkt. Je diffusers zijn met 180 cm absoluut zwaarder dan die welke ik bouwde (max. 150 cm), maar het voordeel van een goed gelijmde haaklat is de optimale lastverdeling, terwijl schroefgaten dat voordeel niet hebben. En ter aanvulling op René's opmerkingen: ik denk ook wel dat schilderen noodzakelijk zal zijn, maar wellicht heb je dat bij de bouw al meteen gedaan. De kans bestaat, met zoveel ruw mdf, dat je midhoog en treble nodeloos "sparkle" gaat missen, ondanks dat het ruimtelijke beeld en de laagweergave zijn verbeterd. Het is logisch en normaal dat je je allereerst focust op dat wat winst brengt (de euforie van het nieuwe), vooral als die winst aanzienlijk is. Pas later ontdek je wellicht dat de keerzijde van ruw en onbehandeld mdf er wel degelijk ook kan zijn... Succes met de verdere optimalisatie!
 20. Nagenoeg alle opnames zijn draaibaar op een installatie die de inhoud ervan overtuigend weet te extraheren. Sonische overtuigingskracht bestaat in feite geheel onafhankelijk van het high-end gehalte van de daarvoor gebruikte set.
 21. Dat noemen we een "mindf*ck". Die gaat tussen het bewustzijn en de realiteit in staan en neemt dan soms de vorm aan van onwankelbaar geloof.
×
×
 • Create New...