Jump to content

Vergelijkings test 5 stroomkabels.


thei
 Share

Recommended Posts

10 hours ago, Kraus vonBentinck said:

onontdekte zintuigen? Die kans is nul, zero, nada. Men heeft 5 zintuigen en daar zal het bij blijven. Niet dat die zintuigen alles kunnen waarnemen maar een zesde zintuig komt er echt niet bij. Er komen hooguit betere instrumenten die die zintuigen wat kunnen helpen.

 

Het zesde zintuig komt er niet bij maar is er wellicht al.... of hoe je het anders wilt noemen?

Het is bekend (o.a. bij tweelingen) dat er sprake kan zijn van telepathie. (zeg maar een soort voorgevoel, dat de EEN voelt dat er met de ander wat ernstigs aan de hand is) 
Verder kennen we ook nog het begrip "helderziend"  weliswaar zijn er veel kwakzelvers onder de helderzienden maar er zijn ook serieuzere gevallen bekend.
Soms maken politiediensten hier zelfs gebruik van?

 

Dit zijn zaken die m.i.z. nog NIET meetbaar zijn en waarvan ik me afvraag of dit in de toekomst wel het geval zal zijn en of hier uberhaupt
een wetenschappelijke verklaring voor gevonden zal worden. 

Edited by VANZOMERENG
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Bloom said:

Dan moeten ze ook meetbaar zijn. Het is niet mogelijk dat je als mens iets hoort dat niet gemeten kan horen, tenzij je hersenen je voorliegen en het dus niet om een fysieke waarneming gaat.


En dat vind ik dus geen wetenschappelijke opmerking Bloom 😁

Link to comment
Share on other sites

Waarom zou dat niet wetenschappelijk zijn? Wat je hoort is vanaf het geluid dat zich buiten je lichaam voortplant tot aan je oren, wat er binnen je oren tot aan de gehoorzenuw gebeurt iets fysieks dat wetenschappelijk onderzocht en met bewijzen gestaafd is. Onze meetinstrumenten zijn véél gevoeliger dan onze oren qua capteren van de allerkleinste signaaltjes tot frenquenties die vér buiten het bereik van het menselijk gehoor liggen. En dan beweren dat je dingen kunt horen die geen instrument kan weten? Dat is onzin.

 

Maar bij de verwerking van geluid (zoals bij ALLE zintuigen) door de hersenen kunnen en zullen interpretaties, verwerkingen waaronder filters maar ook inter- en extrapolaties gebeuren. En dus is het effectief mogelijk dat je eigen hersenen je voorliegen dat je iets hoort (en dat jij dus "hoort" terwijl er geen fysiek geluid is dat dat veroorzaakt. Dat is wat ik bedoel met dat je eigen hersenen je kunnen voorliegen.

Link to comment
Share on other sites

51 minutes ago, Bloom said:

Waarom zou dat niet wetenschappelijk zijn? Wat je hoort is vanaf het geluid dat zich buiten je lichaam voortplant tot aan je oren, wat er binnen je oren tot aan de gehoorzenuw gebeurt iets fysieks dat wetenschappelijk onderzocht en met bewijzen gestaafd is. Onze meetinstrumenten zijn véél gevoeliger dan onze oren qua capteren van de allerkleinste signaaltjes tot frenquenties die vér buiten het bereik van het menselijk gehoor liggen. En dan beweren dat je dingen kunt horen die geen instrument kan weten? Dat is onzin.


Je begint al door je te beperken tot de oren Bloom 😁

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, carl said:


Je begint al door je te beperken tot de oren Bloom 😁

Er kunnen alleen maar fysieke verschijnselen zijn beperkt tot de oren, al is er ook geluidsdoorgave via de beenderen van het hoofd maar dat gaat vooral om bassen.

Wat er binnen de hersenen gebeurt kun je niet verder beïnvloeden door fysieke parameters. En dus heeft het geen zin daarover te praten als we het hebben over de grenzen van het menselijk gehoor en die van onze meetinstrumenten.

Link to comment
Share on other sites

We hebben het er feitelijk over dat mensen verschillen kunnen waarnemen tussen ....  noem maar op. Dat moet je niet beperken tot louter oren want ook de rest van het lichaam doet mee. Als je daar van abstraheert ben je niet wetenschappelijk bezig Bloom 😀 Maar troost je want ik ben vaak ook zeer sceptisch al zou ik die stroomkabel van 7000 euro thuis wel weer willen uitproberen. Je blijft toch audiofiel. 

Edited by carl
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, VANZOMERENG said:

 

Het zesde zintuig komt er niet bij maar is er wellicht al.... of hoe je het anders wilt noemen?

Het is bekend (o.a. bij tweelingen) dat er sprake kan zijn van telepathie. (zeg maar een soort voorgevoel, dat de EEN voelt dat er met de ander wat ernstigs aan de hand is) 
Verder kennen we ook nog het begrip "helderziend"  weliswaar zijn er veel kwakzelvers onder de helderzienden maar er zijn ook serieuzere gevallen bekend.
Soms maken politiediensten hier zelfs gebruik van?

 

Dit zijn zaken die m.i.z. nog NIET meetbaar zijn en waarvan ik me afvraag of dit in de toekomst wel het geval zal zijn en of hier uberhaupt
een wetenschappelijke verklaring voor gevonden zal worden. 

Men kan zien, horen, voelen, ruiken en proeven met de vijf zintuigen. Dat zijn fysieke eigenschappen van ons organisme en meer zijn er niet. Het zesde zintuig bestaat niet en is slechts een uitdrukking. Mooi gezegd, het heeft geen ontologische dimensie, het bestaat niet in fysieke zin. Een ander woord is intuitie. Iedereen weet wat bedoeld wordt met het zesde zintuig maar niemand kan zeggen waar het zit. Men kan op zijn hurken zitten, op zijn ziel getrapt worden of het gevoel hebben tot een volk te behoren maar die begrippen hebben ook geen ontologische dimensie al behoeven ze meestal geen verdere uitleg. Het zijn slechts spraakgebruiken. (maar ze spelen wel een rol in de werkelijkheid, soms zelfs een heel grote rol). Mensen zijn nu eenmaal heel sterk in het geven van verklaringen die nergens op gebaseerd zijn. Men kan wel zeggen dat heksen niet bestaan maar dat heeft weinig waarde als je op de brandstapel staat of de waterproef moet ondergaan. Een fantasiewerkelijkheid kan soms lelijk opbreken als je als 12 jarig meisje levend gevild moet worden om de regengod tot een beetje water te bewegen of je leven besteedt aan het bouwen van een piramide om de Nijl te laten overstromen.

 

Die zogenaamde telepathie of het gelijk voelen door tweelingen is een bekend voorbeeld maar nimmer ook maar in de verste verte aangetoond. Toevallig heeft op ons terrein de bekende A van de Hul wel iets bedacht dat gebruik zou maken van "scalaire golven" (die zouden sneller gaan dan het licht maar zijn simpelweg een verzinsel, een verklaring voor een niet bestaande werkelijkheid) en daarop zijn harmonizers gebaseerd die zogenaamd rechtstreeks interactie met ons brein zouden hebben. In de quantumwereld is er inderdaad een wonderlijk en nog niet verklaard verschijnsel van gelijktijdigheid, onafhankelijk van de afstand tussen twee deeltjes. Voorlopig alleen maar voedsel voor fantasie.

Dat politiediensten gebruik maken van helderzienden is meestal omdat er anders niks meer helpt of men sowieso niet verder komt.. De Nasa vroeg ook aan de Maori's om te dansen en te zingen om een fout lopende Apollovlucht  te redden en gelukkig heeft dat geholpen.

 

Overigens is wiskunde geen wetenschap maar een middel om foutloos te redeneren. Wiskunde geeft geen verklaringen voor de werkelijkheid, het is niet empirisch.

Edited by Kraus vonBentinck
taalfout
Link to comment
Share on other sites

39 minutes ago, carl said:

We hebben het er feitelijk over dat mensen verschillen kunnen waarnemen tussen ....  noem maar op. Dat moet je niet beperken tot louter oren want ook de rest van het lichaam doet mee. Als je daar van abstraheert ben je niet wetenschappelijk bezig Bloom 😀 Maar troost je want ik ben vaak ook zeer sceptisch al zou ik die stroomkabel van 7000 euro thuis wel weer willen uitproberen. Je blijft toch audiofiel. 

Als datgene wat zich in onze hersenen afspeelt in de fysieke realiteit zou zijn, zou een dubbelblinde vergelijkende test niet werken. Die sluit immers psychologische aspecten zoals verwachtingspatronen met bijbehorende dopaminebeloningen uit. En als je dan nog verschil hoort, betreft het effectief een fysiek verschil. Hoor je dan geen verschil meer, dan is het verschil puur psychologisch. En wil je aan dat laatste echt je zuurverdiende geld uitgeven? Ik niet hoor.

Link to comment
Share on other sites

55 minutes ago, Bloom said:

En dus heeft het geen zin daarover te praten als we het hebben over de grenzen van het menselijk gehoor en die van onze meetinstrumenten.

 

Neem b.v. kunsthoofdstereo en gewoon stereo. Het verschil is de vorm van een hoofd tussen de microfoons wat in de opname wordt meegenomen. Jij denkt dus dat er meetapparaten zijn die het verschil in muziekbeleving tussen die twee opnamen perfect kunnen duiden. Misschien met één toon en een toonvorm, maar zeker niet bij complexe muziekpassages. Met een koptelefoon op je hoofd lukt dat prima.

 

Onze oren in combinatie met onze hersenen (kunnen volgens mij niet onafhankelijk gezien worden) kunnen elk instrument uit die fasebrei (die stereomuziek is), halen en een prima plaatsje in het stereobeeld geven.

 

 

Edited by Hans van Liempd
Link to comment
Share on other sites

Bij mij zijn een keer uitproberen en kopen nog altijd verschillende dingen Bloom. Op een of andere manier wil ik de prijs ook nog wel terugzien in de maakkosten. Maar nogmaals ik zou de kabel graag een keer willen uitproberen in mijn set.

Edited by carl
Link to comment
Share on other sites

Muziekbeleving is psychologisch. Dat kan geen enkele microfoon waarnemen. Maar complexe patronen in de golven die samen de muziek uitmaken detecteren en verwerken lukt prima hoor. Maar dan heb je objectieve referenties nodig om een vergelijking te kunnen maken. Een goede referentie is het signaal van de opname op de muziekdrager te vergelijken met wat uit je luidsprekers of uit je hoofdtelefoon komt. En dan heb je DRC (Digital Room Correction).

Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, Bloom said:

Muziekbeleving is psychologisch. Dat kan geen enkele microfoon waarnemen. Maar complexe patronen in de golven die samen de muziek uitmaken detecteren en verwerken lukt prima hoor. Maar dan heb je objectieve referenties nodig om een vergelijking te kunnen maken. Een goede referentie is het signaal van de opname op de muziekdrager te vergelijken met wat uit je luidsprekers of uit je hoofdtelefoon komt. En dan heb je DRC (Digital Room Correction).

 

Ik heb hierover eens een discussie gehad. Op die manier het verschil tussen twee interlinks gemeten en de man die de metingen uitvoerde zei... Zie je wel geen verschil. Toen ik de schaal veranderde van lineair naar logaritmisch, bleek er wel degelijk verschil te zijn. Ik zag dat verkeerd volgens hem. Dat waren "meetfouten" en "meten doe je lineair, niet logaritmisch".

Volgens mij werken onze oren in combinatie met onze hersenen wel degelijk logaritmisch.

Link to comment
Share on other sites

Dat klopt en dat is ook wetenschappelijk zo vastgesteld. En ja, je kunt logaritmisch meten. Die persoon waarmee je discussieerde kende zijn wetenschap duidelijk niet.

 

P = 8/Z∙10(L-S+20∙log D)/10

met 
Z = minimumimpedantie van de luidspreker in Ω (Ohm)
S = gevoeligheid luidspreker in dB / 2,83 V / 1 m 
D = luisterafstand in m 
L = gewenste geluidsdruk op luisterafstand in dB
dan geeft 
P = het vereist vermogen in W 

 

Deze formule berekent het benodigde vermogen in functie van het luidsprekerrendement, de luisterafstand en de gewenste geluidsdruk op luisterafstand en houdt rekening met het stereo-effect en de bijdrage van de akoestiek in de luisterruimte. En ze is... logaritmisch!

Edited by Bloom
Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Bloom said:

Dat klopt en dat is ook wetenschappelijk zo vastgesteld. En ja, je kunt logaritmisch meten. Die persoon waarmee je discussieerde kende zijn wetenschap duidelijk niet.

 

Dan is de conclusie dus, dat er een meetbaar verschil tussen interlinks was. Maar dan weet ik door die meting nog steeds niet wat het meetverschil was. Het signaal zag er iets anders uit, maar was dat faseverschuiving of een simpel amplitude verschil. Ik denk dus faseverschil, maar ik betwijfel of ik dit nog ooit bevestigd krijg. Vandaar ook mij kunsthoofdstereovoorbeeld.

Link to comment
Share on other sites

Gemeten verschillen tussen kabels zijn er wel degelijk. Dat gaat immers om weerstand, zelfcapaciteit en zelfinductantie. Een kabel is dus een RLC-kring. Er treden dus zowel amplitude- als faseverschillen op. Alleen zijn die zo klein, dat ze in dB (weer een logaritmische schaal) uitgedrukt beneden 1 dB en dus de minimum hoorbaarheidsgrens voor de mens vallen. Dat is dus iets wat je kunt meten maar niet horen.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Hans van Liempd said:

 

Dan is de conclusie dus, dat er een meetbaar verschil tussen interlinks was. Maar dan weet ik door die meting nog steeds niet wat het meetverschil was. Het signaal zag er iets anders uit, maar was dat faseverschuiving of een simpel amplitude verschil. Ik denk dus faseverschil, maar ik betwijfel of ik dit nog ooit bevestigd krijg. Vandaar ook mij kunsthoofdstereovoorbeeld.

Ik gok dat de verschillen die je gezien hebt reflecties zijn die ontstaan door niet matchende impedanties.

 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Bloom said:

Waarom zou dat niet wetenschappelijk zijn? Wat je hoort is vanaf het geluid dat zich buiten je lichaam voortplant tot aan je oren, wat er binnen je oren tot aan de gehoorzenuw gebeurt iets fysieks dat wetenschappelijk onderzocht en met bewijzen gestaafd is. Onze meetinstrumenten zijn véél gevoeliger dan onze oren qua capteren van de allerkleinste signaaltjes tot frenquenties die vér buiten het bereik van het menselijk gehoor liggen. En dan beweren dat je dingen kunt horen die geen instrument kan weten? Dat is onzin.

 

Maar bij de verwerking van geluid (zoals bij ALLE zintuigen) door de hersenen kunnen en zullen interpretaties, verwerkingen waaronder filters maar ook inter- en extrapolaties gebeuren. En dus is het effectief mogelijk dat je eigen hersenen je voorliegen dat je iets hoort (en dat jij dus "hoort" terwijl er geen fysiek geluid is dat dat veroorzaakt. Dat is wat ik bedoel met dat je eigen hersenen je kunnen voorliegen.

 

Ik zei het eerder al eens: geloof niet alles wat je denkt... ;)

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, carl said:


Je begint al door je te beperken tot de oren Bloom 😁

 

Ik zou zeggen dat het denkvermogen zelf in bepaalde gevallen de beperkende factor kan zijn.

Het wenst en bedenkt zich dan vooral "zekerheden" en "waarheden".

"Don't believe everything you think."

Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Kraus vonBentinck said:

Het zesde zintuig bestaat niet en is slechts een uitdrukking. Mooi gezegd, het heeft geen ontologische dimensie, het bestaat niet in fysieke zin. Een ander woord is intuitie.

Bedankt voor de heldere uitleg Kraus

 

Tsja, lastig zo discussie als deze,  m.i.z. is telepathie wel iets anders dan intuitie en dat dit niet bestaat in fysieke zin, dat denk ik zelf ook maar ik kan me voorstellen
at andere menen, dat dit wellicht toch iets fysieks is wat echter met de huidige stand van de wetenschap nog niet is aan te tonen of te meten is.

Link to comment
Share on other sites

Ervaringen zijn niet over te brengen. Al mocht je alle fysiologische processen die zich op een bepaald moment in Jantje's lichaam afspelen kunnen meten en registreren, vervolgens die meetgegevens juist kunnen interpreteren dan nog weet je niet hoe Jantje dat moment beleefd heeft.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, TL 200 said:

Ervaringen zijn niet over te brengen. Al mocht je alle fysiologische processen die zich op een bepaald moment in Jantje's lichaam afspelen kunnen meten en registreren, vervolgens die meetgegevens juist kunnen interpreteren dan nog weet je niet hoe Jantje dat moment beleefd heeft.

Waarom zou men dat willen meten? Een individuele ervaring heeft geen nut voor een ander. Overigens kan men heel goed meten welke delen van het brein door bepaalde stimuli worden aangesproken en de fysieke reactie daarop.

Link to comment
Share on other sites

Het is jammer dat ik niet de energie heb om een interessante discussie aan te gaan hierover.

Laat ik het kort houden: wat is het verschil tussen leven en dood?
Wat maakt dat dezelfde materie leeft en een moment later deze zelfde materie dood is?
Wat ontbreekt er? En kun je dat meten?

 

Zalig zijn de armen van geest. Ik wens jullie het allerbeste. ❤️

Edited by KT88
Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Kraus vonBentinck said:

Een individuele ervaring heeft geen nut voor een ander.

Nou, je kunt er iemand mee behoeden voor gevaar. Onze kindjes heb ik regelmatig bij het fornuis weggejaagd tijdens het koken. Heb ze op een later moment wel zelf de ervaring van "heet" laten opdoen. Omdat ik die ervaring niet zelf over kon brengen natuurlijk.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...